Posts Tagged ‘Lisbeth Bonde’

Hybrid Worlds

Hybrid Worlds – Time and Space in Trine Boesen’s Painting By dr.phil Anne Ring Petersen, 2014 ”Psychedelic” or ”fantasy” you might think the first time you are sucked into one of Trine Boesen’s paintings, and thrown breathlessly around between wildly growing ornamentations and strong acid colours in a universe in which all the usual relations […]

Posted on September 11th, 2015 in English, Texts

Hybride Verdener

Hybride verdener – tid og rum i Trine Boesens maleri Af dr.phil Anne Ring Petersen, 2014. ”Psykedelisk” eller ”fantasy” tænker man måske, når man første gang bliver suget ind et af Trine Boesens malerier og slynges åndeløst rundt mellem vildtvoksende ornamentik og stærke, syrede farver i et univers, hvor alle vante skalaforhold er ophævet, og […]

Posted on September 11th, 2015 in Dansk, Texts

Chaos under control

By Lisbeth Bonde, 2011. Published for the exhibition House of Odd Trine Boesen (b. 1972) overwhelms the viewer with her explosive and chaotic figures and shapes that twist in all directions. In her ahierarchical pictorial universe, all times and places meet: Pop and Classical, The West and The East, past and present, organic and geometric structures […]

Posted on March 13th, 2011 in English, Texts

Kaos under kontrol

Af Lisbeth Bonde, 2011. Udgivet i forbindelse med udstillingen House of Odd Trine Boesen (f. 1972) slår benene væk under betragteren med sine eksplosive og kaotiske figurer og former, der vrider sig i alle retninger. I hendes ahierarkiske billedunivers mødes alle tider og alle steder: pop og klassisk, Vesten og Østen, fortid og nutid, organiske og […]

Posted on March 13th, 2011 in Dansk, Texts

House of Odd

Soloshow at Galerie MøllerWitt Exhibition 20 February – 26 March 2011. Text by Lisbeth Bonde, art critic – Chaos under Control

Posted on February 20th, 2011 in Exhibition, News