Pressemeddelelse – Into Dimension

Posted on September 15th, 2019 in Uncategorized

             Pressemeddelelse

Trine Boesen – Into dimension

Trine Boesen er særligt optaget af at undersøge maleriets muligheder og grænser samt hvad det gør for vores opfattelse af tid og rum. På udstillingen præsenterer Boesen sit hybride, ikke hierarkiske og frit flyende billedunivers på papirværker, malerier, installation og animation i et iscenesat univers. Grænserne bliver flydende og vi føres ind i hendes altomsluttende billedunivers. 

Trine Boesen viser en udstilling, som er stedspecifikt til Rønnebæksholms udstillingsrum. Med en portal i udstillingens begyndelse griber Boesen fat i begrebet ‘Tærskelsituation’, som beskriver overgang fra et stadie eller dimension til noget nyt. Den symbolske overgang og indgang til udstillingen udfolder, hvordan Boesens arbejder med en narrativitet og ændringer i udstillingen. Hver tærskel åbner op for noget nyt. ‘Tærskelsituationen’ beskrives i mange religioner gennem rituelle handlinger eller fysiske porte. På udstillingen har Boesen skabt en portal hvorpå man kan træde igennem og lade sig dykke ind i hendes hybride og fritflydende billedunivers. 

Trine Boesen er optaget af sci-fi genren, som altid har fokuseret på det fremmede og beskæftiget sig med både det ydre rum, mennesket selv og vores forhold til ukendte og avancerede teknologier. Installationen Urværket tager udgangspunkt i disse perspektiver. Denne audiovisuelle installation skaber et kakofonisk resonansrum for både det fremmedgørende og genkendelige. Fra Urværkets roterende søjler med ukendte ornamenteringer og symboler, strømmer citater fra kendte popsange, der gennem tiderne har forholdt sig til universet og mennesket. Musikken er en af vores tids store identitetsskabende fællesskaber og gennem associationerne til både hverdagslivet og det galaktiske univers forsøger Trine Boesen at skabe et fællesskab på trods.  

“Det har været meget spændende at tilpasse udstillingen til Rønnebæksholms smukke udstillingsrum. Symbolikken i Portalen forstærkes af, at rummene ligger i forlængelse og Urværkets centrale placering samler hele udstillingen”, fortæller Trine Boesen.

Trine Boesen har altid været interesseret i at undersøge maleriets muligheder. I hendes helt tidlige arbejde havde hun overvejende fokus på tegning. I maleriet overfører Boesen nogle af tegningens og collagens formelle greb og teknikker, som et bevidst forsøg på at blande medierne og pege i en ny retning. Boesens interesse for rum, perspektiv og uendelighed har ledt hende til at arbejde med maleriet i det udvidede felt, og nu også med animation. Med værket The Beautiful Dark, tages beskueren ud i en rejse i det uendelige univers, hvor elementer fra Trine Boesens billedunivers langsomt svæver forbi. Værket er scenografisk præsenteret således, at beskueren kan opleve at blive omsluttet af universet og derved blive en del af værket.  

Udstilling er sket i samarbejder med Viborg Kunsthal, hvor den har været vist 7.12.2018-24.02.2019.

Sammen med Viborg Kunsthal er der udgivet et katalog, som vil fungere som et lille opslagsværk til udstillingen. Til indførelse i Trine Boesens univers har Trine Ross forfattet en artikel.  

Udstillingen på Rønnebæksholm er støttet af: 
Statens Kunstfond, Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond og Rønnebæksholm Venneforening 

Kunstneren takker for støtte til værkproduktion:
Statens Kunstfond, Oticon Fonden, 15. Juni fonden, Beckett-fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Grosserer L. F. Foghts Fond, Toyota Fonden, Knud Højgaard fond, Billedhuggeren, Professor Gottfred Eickhoff og hustru, Maleren Gerda Eickhoffs Fond.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,