Foromtale – Into Dimension

Posted on November 18th, 2018 in Uncategorized


Into Dimension
Af Trine Boesen

Trine Boesen omdanner Viborg Kunsthal til et iscenesat univers, hvor hun viderefører hendes arbejde med at undersøge maleriets muligheder. På udstillingen præsenterer hun sit hybride, ahierarkisk og frit flyende billedunivers på papirværker, malerier, installation og animation. Trine Boesen skaber en udstilling, hvor man som gæst kan opleve, hvad mørket gør ved forståelsen af tid og rum, og hvordan man påvirkes, når man bliver en del af en installation. På udstillingen vil Trine Boesen skabe et forløb, som forstærker den visuelle og sanselige oplevelse, og lukker gæsten helt ind ved at forstørrer hendes billedunivers og derved gøre det mere påtrængende og uafvigeligt.

Centralt for udstillingen er et sort/gult univers, som optræder i flere af udstillingens rum både i form af malerier, tapet og animation. I disse klare og dragende værker kan Trine Boesens greb og teknikker tydeligt genkendes og som beskuer bliver man nærmest hensat til at være et af de svævende elementer, som er suget ind og omgivet af det uendelige univers. Gentagelsen af det sort/gule universet er med til at forstærke den utopi, der er i værkerne og det udstillingsflow, som Trine Boesens ønsker at vise.

Værket The Beautiful Dark består også af et sort/gult univers og er titlen på en animation, som har premiere på udstillingen. Animationen i dette format er en hel ny disciplin for Trine Boesen og er skabt i samarbejde med Animator Mads Vadsholdt fra The Animation Workshop i Viborg og lydkunstner Bjørn Svin.

”Jeg har altid drømt om at lave en animation, hvor elementer fra mit billedunivers og abstrakte objekt bliver levendegjort og svæver rundt i et vægtløst og uendeligt univers. Og det er endeligt realiseret i The Beautiful Dark”, udtaler Trine Boesen.

Trine Boesen har altid været interesseret i at undersøge maleriets muligheder. I hendes helt tidlige arbejde havde hun overvejende fokus på tegning. Da Trine Boesen begyndte at arbejde med maleriet overført hun nogle af tegningens og collagens formelle greb og teknikker, som et bevidst forsøg på at blande medierne og pege i en ny retning. Derved kan hendes malerier ses, som en hybrid mellem maleriet, collagen og tegningen. Trine Boesens interesse for rum, perspektiv og uendelighed har ledt hende til at arbejde med maleriet i det udvidede felt, hvor hun fører maleriet videre ud på væggen og derved inddrager rummet for at danne dialog mellem værk, rum og beskuer. Trine Boesens arbejde med at nedbryde maleriets grænser og inviterer gæsten ind i værket har motiveret hende til at eksperimenterer med rummelige iscenesættelser i form af maleriinsatallaioner og totalinstallationer.

Trine Boesens mest omfattende maleriinstallation, The Grand Cabinet kunne ses første gang på Trapholt i 2014. Det var et 146 kvm tredimensionelt maleri med en asymmetrisk stjerneformet konstruktion og 4,10 meter høje vægge. I efteråret 2015 lavede Trine Boesen sanseudstillingen på Brandts, hvor hun brugte elementer fra hendes malerier og gjorde dem til fysiske objekter, som børn og voksne kunne indtage og som talte til deres sanser. Denne meget store totalinstallation blev også vist Nikolaj Kunsthal i 2016.

På udstillingen Into Dimension på Viborg Kunsthal viser Trine Boesen også en totalinstallation. Urværket, som består af fem roterende søjler, som er placeret i et helt hvidt og lyddæmpet univers. En inspiration til Urværket er hentet fra de buddhistiske bedemøller, som spreder mantraer ud i universet, når de drejes rundt. Urværket drejer af sig selv og spreder ikke religiøse mantraer, men en kakofoni af citater fra kendte sange, fordi musikken er en af den vestlige verdens store fællesskaber. Søjlernes ydre er beklædt med collage med referencer til det uendelige univers. Samtidigt kræver Urværket, at man er tilstede i nuet for at opleve totalinstallationen, da søjlerne drejer langsomt rundt.

Udstillingen har fernisering den 6. december kl. 19.00 – 21.00 på Viborg Kunsthal, Riddergade 8, 8800 Viborg. Udstillingen kan opleves frem til den 24. februar 2019.

Udstillingen er støttet af:

  • Statens Kunstfond
  • Oticon Fonden
  • Juni fonden
  • Beckett-fonden
  • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
  • Grosserer L. F. Foghts Fond
  • Toyota Fonden
  • Knud Højgaard fond
  • Billedhuggeren, Professor Gottfred Eickhoff og hustru, Maleren Gerda Eickhoffs Fond

Værket ”The Beautiful Dark” er udviklet i samarbejde med The Animation Network.

Udstillingen vises også på Rønnebæksholm fra september 2019.

Tags: , , , , , , , , , , , ,